djupdragningEn komplett mekanisk verkstad bör inbegripa ett par av de mest användbara tillverkningstekniker som behövs för att skapa en tillförlitlig plåtprodukt. För en av dessa rekommenderas Ingelsten & CO djupdragning i plåt, som är en form av pressning och har använts sedan 30-talet för att skapa plåtprodukter med sömlösa former, vilket betyder att plåten formas från ett enda stycke för att undvika vassa kanter.

En annan tjänsteteknik som måste ingå är plåtbockning. Många verkstäder har kantpressar som med precision kan bocka plåt med mikrometerprecision. Svetsning med MIG/MAG-teknik är också tekniker som kompletterar verkstaden. I produktionen används ofta båda tekniker för att uppnå bästa resultat.

Större plåtstycken bearbetas också på andra sätt. Klippning, rillning och valsning formar stycket till de dimensioner som gäller för specifikationen.

Konstruktion börjar med ritningar som genomförs i CAD-program. Här skapas ett 3D-representation av produkten som ska tillverkas. Dessa kan sedan ligga till grund för laserskärning eller fräsning i CNC-maskiner. Även automatisk plåtbockning kan ske med hjälp av dessa ritningar. Flera filformat stöds oftast vilket betyder att andra företag eller kunden själv kan ta fram dessa vid behov.

För pressning av plåt med  glansig yta (hög ytfinish) kan hydromekanisk formning användas. På grund av att den är mer skonsam mot materialet utsätts det inte heller av påfrestningar som uppstår vid mer konventionella metoder.

När plåtprodukten är färdig återstår enbart ett par avslutande moment som tvättning i alkaliska industriella tvättar, ytbehandling och slutligen montering eller packning. Alla mekaniska verkstäder erbjuder inte dessa tjänster, men vid förfrågan går det oftast att lösa.